Bệnh Viện Raffles Singapore Bệnh Viện Raffles Singapore Bệnh Viện Raffes Singapore Bệnh Viện Raffles Singapore Bệnh Viện Raffles Singapore
Bệnh Viện Raffles Singapore1 Bệnh Viện Raffles Singapore2 Bệnh Viện Raffes Singapore3 Bệnh Viện Raffles Singapore4 Bệnh Viện Raffles Singapore5

Ý kiến bệnh nhân

Văn Phòng Đại Diện Bệnh Viện Raffles tại TP.Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Phòng 2.3A, Tầng 2 The Landmark,
5B Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: +84-8 3822 6086 / +84-8 3822 7236 /
                      +84-8 3822 6087/ +84-8 6656 2951
Di động: + 84 947 815 338 / + 84 912 175 162/
                 + 84 964 918 966 / +84 906 280301
Fax: 08 3822 6087
Email: enquiries@raffleshospital.vn

Dịch vụ hỗ trợ văn phòng đại diện

Văn Phòng Đại Diện Bệnh Viện Raffles tại Hà Nội

Địa chỉ: 51 Xuân Diệu, Quận Tây Hồ, TP.Hà Nội (phía sau Fraser Suites)

Di động: + 84 966 219 976/ + 84 904 025 888/ 
                 +84 983 740 810
Email: enquiries_hanoi@raffleshospital.vn

Dịch vụ hỗ trợ văn phòng đại diện

PHÒNG HỖ TRỢ BỆNH NHÂN VIỆT NAM TẠI SINGAPORE

Địa chỉ: Raffles International Patient Centre, Level 2, Raffles Hospital, 585 North Bridge Road, Singapore 188770
Điện thoại: +65 6311 1345/ +65 6311 2267/ +65 6311 1339
Di động: +65 9834 7695/ +65 9838 1421/ +65 9106 7480 / +65 8525 2638
Email: enquiries_vietnam@raffleshospital.com